Trade Finance Consulting, s.r.o.

Poradenská a konzultační firma, která se zaměřuje na krátkodobé financování zahraničního obchodu. Byla založena Pavlem Andrlem, celosvětově uznávaným lektorem a konzulantem v obasti trade finance.

zakladatel & vlastník & jednatel společnosti

Pavel Andrle, BSc., LL.M, zakladatel & vlastník & jednatel společnosti Trade Finance Consulting, s.r.o., též dlouhodobě působí jako tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při Národním výboru ICC ČR.

Patří mezi přední odborníky na problematiku financování zahraničního obchodu, především na platební a zajišťující instrumenty, jako jsou dokumentární akreditivy, inkasa, bankovní záruky, směnky. Problematiku přednáší v celosvětovém měřítku, přednášel ve více než 60 zemích světa. Má za sebou vlastní bohatou praxi, působil v různých pozicích v oblasti trade finance v několika českých a zahraničních bankách. V rámci revize pravidel ICC pro dokumentární akreditivy (UCP 600) byl členem konzultační pracovní skupiny bankovní komise ICC. Přímo se podílel se na tvorbě pravidel pro forfaiting (URF 800) i revize pravidel pro záruky na požádání (URDG 758). V letech 2010-2011 byl členem expertní skupiny bankovní komise, která připravuje návrhy Názorů bankovní komise (ICC Opinions). Je členem pracovní skupiny bankovní komise ICC pro záruky a též členem fóra pro problematiku supply chain finance (GSCFF).

V rámci působení v komisi pro obchodní právo a praxi se podílel na revizi Incoterms® 2020. Je jedním z mála oficiálních lektorů ICC pro problematiku Incoterms 2020.

Je autorem mnoha publikací z oboru trade finance, např. Komentáře k UCP 500, též Komentáře k UCP 600, dále velice úspěšné publikace Dokumentární akreditiv v praxi, která vyšla již v sedmi vydáních. Vydal též anglické publikace Examination of documents under Documentary Credits a Documentary Credits in Practice, které se staly celosvětově referečními publikacemi ve svém oboru.

Ve své poradenské a konzultační činnosti působil v několika předních světových rozvojových bankách.