Mezinárodní obchod a jeho financování – náměty pro semináře a poradenské služby

Trade finance:

Hlavní platební metody z praktického hlediska:

• Platby předem
• Dokumentární inkasa a inkasa směnek
• Dokumentární akreditivy
• Placení po dodání zboží (dodávky na obchodní úvěr)

Pravidla ICC (MOK) pro oblast financování zahraničního obchodu:

• Pravidla ICC pro záruky na požádání – URDG 758
• Pravidla ICC pro inkasa – URC 522
• Pravidla ICC pro standby akreditivy – UCP 600
• Pravidla ICC pro standby akreditivy – ISP98
• Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy – UCP 600, ISBP 745
• Pravidla ICC pro mezibankovní hojení – URR 725
• Pravidla ICC – IFA pro Forfaiting – URF 800
• Pravidla ICC pro BPO (bankovní platební závazek) – URBPO 750

Dokumentární akreditivy:

• Dokumentární akreditivy, závazky bank, pracovní postupy, přezkoumání dokumentů
• UCP 600 a ISBP 745
• Důležité Názory Bankovní komise ICC – jejich výklad
• Současná témata v oblasti praxe dokumentárních akreditivů
• ISBP 745 – Publikace Bankovní komise ICC pro přezkoumání dokumentů předkládaných pod dokumentárními akreditivy
• Přezkoumání dokumentů pod dokumentárními akreditivy – nejvíce problematické náležitosti
• Dokumentární akreditivy a jejich použití ve financování zahraničního obchodu
• Dokumentární akreditivy v praxi – jak dosáhnout vyhovujících prezentací

Dokumentární inkasa

• Dokumentární inkasa a inkasa směnek, odpovědnosti bank, pracovní postupy
• Směnky a jejich použití v inkasech
• Dokumentární inkasa v praxi

Směnky a jejich role ve financování zahraničního obchodu:

• Cizí a vlastní směnky
• Směnečné právo
• Použití směnek v mezinárodních financování (např. v dokumentárních platbách)

Financování vývozu & dovozu:

• Předexportní financování za použití dokumentárních akreditivů
• Financování exportu za použití akreditivů: negociace, odkupy pohledávek z akreditivů
• Importní financování za použití dokumentárních akreditivů

Mezinárodní bankovní záruky

• Použití nezávislých bankovních závazků v mezinárodním obchodě
• Hlavní prvky nezávislých bankovních závazků
• Účastníci v bankovních zárukách
• Závazky bank v souvislosti se zárukami
• Záruky na požádání (nezávislé záruky) oproti akcesorickým zárukám
• Hlavní typy mezinárodních záruk
• Záruky za nabídku
• Kauční záruky (za dobré provedení kontraktu)
• Záruky za záruční dobu, za zádržné
• Finanční záruky
• Záruky za ztracené konosamenty
• Platební záruky
• Jednotná pravidla pro záruky na požádání – URDG 758
• Zhodnocení rizik spojených s používáním záruk
• Mezinárodní bankovní praxe v oblasti záruk
• Problematická uplatnění a pojištění proti neoprávněnému uplatnění záruk
• Ukončení záruk

Zvláštní typy dokumentárních akreditivů

• Standby akreditivy
• Použití standby akreditivů v mezinárodním obchodě
• Standby akreditivy podle UCP 600
• Standby akreditivy podle ISP98
• Převoditelné a Back-to-Back akreditivy
• Akreditivy s červenou & zelenou doložkou
• Revolvingové akreditivy

Záležitosti týkající se problematiky trade finance:

• Uvolnění zboží v souvislosti s dokumentárními akreditivy oproti slibům odškodnění nebo zárukám vystavených nebo spolupodepsaných bankami
• Postoupení výtěžku oproti převodu
• Zhodnocení rizik a typů zajištění
• Problematika “Compliance”: potírání praní špinavých peněz, financování terorismu, sankce, KYC, Due Dilligence
• Prevence podvodů v trade finance
• Forfaiting – Pravidla ICC a IFA pro Forfaiting – URF 800
• Přípravné semináře pro získání mezinárodní kvalifikace IFS-ICC: CDCS, CSDG, CITF
• Financování pohledávek, faktoring, financování dodavatelů
• Stanovení vhodných pracovních postupů pro poskytování služeb trade finance, tvorba interních manuálů, dokumentace
• Digitalizace trade finance
• Podpora prodeje produktů trade finance – důraz na služby pro střední a malé firmy

Interní semináře na zakázku, pracovní workshopy, poradenské služby
Semináře pro vyšší management, specialisty trade finance, manažéry schvalování rizika, pracovníky poskytování služeb klientům, právníky, vnitřní audit ..
Celosvětová zkušenost z první ruky!

Mezinárodní obchod:

Mezinárodní obchodní smlouvy:

• Kupní smlouva
• Obchodní podmínky: Incoterms 2020
• Platební podmínky
• Rozhodné právo, pravidla, doporučení

Incoterms 2020:

• Incoterms 2020 obecně
• Incoterms 2020 detailně
• Incoterms 2020 ve srovnání s Incoterms 2010
• Pojištění zásilek a Incoterms 2020
• Incoterms 2020 z pohledu banky financující zahraniční obchod
• Dodací podmínky podle Incoterms a jejich souvislosti s dokumentárním akreditivem a ostatními platebními podmínkami

Obchodní rizika v mezinárodním obchodě:

• Charakter rizik v mezinárodním obchodě
• Rizika výroby, prodeje
• Dopravní rizika, platební rizika
• Provozní rizika, teritoriální rizika

Dokumenty v zahraničním obchodě:

• Dopravní dokumenty
• Obchodní dokumenty
• Pojistné dokumenty
• Zasilatelské dokumenty

Pojištění mezinárodní přepravy zásilek:

• Pojistné dokumenty – pojištění zásilek
• Pojistné dokumenty v dokumentárních akreditivech

Interní semináře na zakázku, pracovní workshopy, poradenské služby
Semináře pro vyšší management firem, finanční a obchodní management, specialisty prodeje, expedice, zajišťování logistiky, finančních služeb, služeb zákazníkům, právníky, vnitřní audit ..
Celosvětová zkušenost z první ruky!