Poradenství – školení v oblasti Trade Finance – nabízíme mezinárodní zkušenosti a odbornost

Poskytujeme veřejné i interní semináře, webináře, školení, poradenské služby, konzultace a další služby v následujících oblastech:

 • Dokumentární akreditivy
 • Financování v souvislosti s dokumentárními akreditivy
 • Mezinárodní i tuzemské bankovní záruky
 • Standby akreditivy
 • Dokumentární inkasa, inkasa směnek, směnky
 • Předexportní financování
 • Exportní financování
 • Financování pohledávek, forfaiting
 • Factoring
 • Úvěrové pojištění
 • Financování dodavatelů – Supply Chain Finance
 • Mezinárodní obchod, Incoterms 2020
 • Kupní smlouva, standardní obchodní podmínky
 • Digitalizace trade finance
 • Dokumenty v zahraničním obchodě

SLUŽBY PRO BANKY A DALŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE

 • interní semináře a školení s problematikou trade finance
 • semináře a příprava na získání odborné mezinárodní kvalifikace: Certificate in International Trade and Finance (CITF®), Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS®) a Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG®)
 • tvorba interních pracovních postupů a manuálů
 • audit/odborné posouzení interních pracovních postupů a operací
 • návrh vhodné strategie pro oblast trade finance
 • snižování rizik v oblasti poskytování služeb trade finance, tvorba vnitřních postupů a pravidel pro schvalování rizika, stanovení limitů, monitorování rizika, apod.
 • konzultace ve věci výběru vhodného softwaru pro trade finance (back office, front office)
 • poskytování odborných stanovisek týkajících se problematiky trade finance, prevence podvodů, compliance
 • řešení sporů, mediace, příprava stanovisek v případě soudních a rozhodčích sporů, rozhodování sporů

SLUŽBY PRO PODNIKATELE (VELKÉ FIRMY a MALÉ a STŘEDNÍ FIRMY)

 • interní semináře a školení s problematikou zahraničního obchodu a jeho financování s tématy jako např.:
 • kupní smlouva – výběr a stanovení dodací podmínky a odpovídající platební podmínky
 • dokumentární akreditivy – doporučení pro vývozce a dovozce
 • bankovní záruky, standby akreditivy – vhodné použití, znění, uplatnění
 • semináře a příprava na získání odborné mezinárodní kvalifikace: Certificate in International Trade and Finance (CITF®), Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS®) a Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG®)
 • použití směnek v zahraničním obchodě
 • factoring, forfaiting
 • financování za použití pojištění se státní podporou, úvěrové pojištění
 • předkontraktační jednání
 • předkontrola dokumentů předkládaných pod dokumentárními akreditivy, zárukami nebo standby akreditivy
 • výběr vhodných platebních podmínek a forem financování
 • výběr vhodné financující banky, vhodných platebních a zajišťujících instrumentů
 • zastoupení při jednáních s bankami ohledně financování
 • řešení sporů, mediace
 • výuka anglického jazyka pro potřeby sjednávání a realizace zahraničních kontraktů, včetně obeznámení s odbornými termíny
 • služby  v oblasti vývozu a dovozu – např. zastoupení, vyhledávání možných obchodních partnerů v České republice, sjednávání obchodních schůzek, poradenské služby, asistence