Trade Finance Consulting, s.r.o.

Poradenská a konzultační firma, která se zaměřuje na krátkodobé financování zahraničního obchodu. Byla založena Pavlem Andrlem, celosvětově uznávaným lektorem a konzultantem v oblasti trade finance.

zakladatel & vlastník & jednatel společnosti

Pavel Andrle, BSc., LL.M, zakladatel & vlastník & jednatel společnosti Trade Finance Consulting, s.r.o., též dlouhodobě působí jako tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při Národním výboru ICC ČR.

Patří mezi přední odborníky na problematiku financování zahraničního obchodu, především na platební a zajišťující instrumenty, jako jsou dokumentární akreditivy, inkasa, bankovní záruky, směnky. Problematiku přednáší v celosvětovém měřítku, přednášel ve více než 60 zemích světa. Má za sebou vlastní bohatou praxi, působil v různých pozicích v oblasti trade finance v několika českých a zahraničních bankách. V rámci revize pravidel ICC pro dokumentární akreditivy (UCP 600) byl členem konzultační pracovní skupiny bankovní komise ICC. Přímo se podílel se na tvorbě pravidel pro forfaiting (URF 800) i revize pravidel pro záruky na požádání (URDG 758). V letech 2010-2011 byl členem expertní skupiny bankovní komise, která připravuje návrhy Názorů bankovní komise (ICC Opinions). Je členem pracovní skupiny bankovní komise ICC pro záruky a též členem fóra pro problematiku supply chain finance (GSCFF).

PORADENSTVÍ - ŠKOLENÍ V OBLASTI TRADE FINANCE

nabízíme zkušenosti
a odbornost

Naše společnost poskytuje veřejné i interní semináře, webináře, školení, poradenské služby, konzultace a další služby v následujících oblastech:

Dokumentární akreditivy
Poradenství ohledně vystavování akreditivů, volby vhodných podmínek akreditivů, přezkoumání předkládaných dokumentů.
Financování pohledávek, faktoring, pojištění pohledávek
Volba správné formy financování, volba vhodného pojištění pohledávek, faktoring.
Financování v souvislosti s dokumentárními akreditivy
Jak využít dokumentární akreditiv pro financování. Předexportní financování, financování odložené splatnosti, převoditelný akreditiv, back-to-back akreditiv.
Supply Chain Financing – financování dodavatelů
Nové, jednoduché a velice efektivní metody financování dodavatelů.
Mezinárodní i tuzemské bankovní záruky & standby akreditivy
Volba vhodného znění záruk a standby akreditivů, správné použití doložek ohledně vstupu v účinnost, snížení částky, ukončení platnosti, uplatnění a přezkoumání uplatnění.
Mezinárodní obchod, Incoterms 2020
Volba vhodné obchodní (dodací) podmínky a odpovídající platební podmínky.
Dokumentární inkasa, inkasa směnek, směnky
Vhodné použití inkasa, náležitosti směnek v mezinárodním obchodě, směnečné úkony, předkládání směnek k akceptaci a placení.
Kupní smlouva, standardní podmínky obchodních smluv
Volba vhodných podmínek mezinárodních kupních smluv.
Předexportní financování, financování exportu, forfaiting
Financování výroby pro export, financování exportu, odkupy pohledávek bez postihu.
Dokumenty v zahraničním obchodě
Hlavní prvky dokumentů používaných v zahraničním obchodě, jejich role a omezení.

A mnohem více!